Verleed

Vervloek gaandeweg het heden

door steeds aandacht te besteden

aan m’n rafelig verleden

Niets in mijn geheugen

is het waard me op te verheugen