Schrijven (10)

Schrijven helpt me mijn gedachten op een rijtje te zetten.

Nadenken zonder dat ik een schrift of scherm voor m’n neus heb, resulteert vaak in gedachtesprongen – van hot naar her, van toen naar straks, van spijt naar verlangen, van zin naar onzin, en weer terug. Schrijven dwingt me te singletasken; helpt me rechtlijnig te denken; houdt me ‘in de groef’.

Gedachten neigen bovendien hun grip te verliezen als ze eenmaal zwart op wit (of 1 op 0) staan.