Vaderliefde

Als vaderliefde onbereikbaar is, zoals in sommige gezinnen/culturen/landen, ontstaat er een potentiaal, met het verlangen naar liefde als voedende kracht. Een afstand die overbrugd wil worden, waarvoor je, als zoon, bereid bent offers te brengen.

In sommige landen (ik ‘generaliseer’) kan een politiek leider deze onbereikbare vaderfiguur weerspiegelen. Mannen – ‘zonen’ – uit deze contreien (ik generaliseer nog steeds) willen deze afstand overbruggen, door zichzelf te laten zien, te bewijzen, door te strijden, te vechten voor hun ‘vader’.

De vaderfiguur is op zijn beurt niet gewend aan affectie. Hij is gewend onbereikbaar te zijn, om op die manier ‘respect’ af te dwingen.

Verlangen naar respect en erkenning is verlangen naar liefde.