Ik gedij…

“Ik gedij het best waar men het minst van mij verwacht.”

Ben vergeten wie dit zei, het was een quote bij een interview, maar zelden las ik een zin die mij zo treffend kenschetst, dus besloot ik er een tegeltje van te maken.